KICK-OFF VOOR ANTWERPSE PRESIDIA EN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS!

Sinds 2012 maken alle nieuw verkozen presidia en studentenvertegenwoordigers jaarlijks hun opwachting op de Kick-off voor Antwerpse presidia & studentenvertegenwoordigers. Een middag vol inspiratie, informatie en debat, zodat jij als studentenvertegenwoordiger het academiejaar volledig voorbereid start!

Dopen, doopgerelateerde activiteiten, fuiven, TD’s, galabals en cantussen kunnen dit academiejaar niet doorgaan, maar een heleboel andere studentenactiviteiten kunnen dat nog wel, mits zij voldoen aan de geldende COVID-19 maatregelen.

In de wetenschap dat coronamaatregelen steeds kunnen wijzigen, brengt dit natuurlijk een heleboel vragen met zich mee.

Op de Kick-off 2020  behandelden we dan ook één centraal thema: het organiseren van activiteiten en evenementen binnen de geldende coronamaatregelen.

 

"Zorg voor elkaar!"

Jinnih Beels, Schepen onderwijs en jeugd

Academiejaar 2020-2021  is voor alle studenten heel anders gestart dan alle voorgaande.

Ook jullie, studentenclubs en –verenigingen, staan voor een bijzonder academiejaar. Een jaar waarin jullie uitgedaagd worden om je activiteiten en rol in de Antwerpse studentencommunity te blijven spelen en dit alles coronaproof op te nemen.

De stad Antwerpen, het Antwerps Studentenoverleg en STAN willen jullie daar waar we kunnen maximaal ondersteunen door te informeren, inspireren en mee met jullie om te denken.

 
 

Een corona-proof activiteit organiseren – hoe begin ik er aan?

 
 

1. Het doop- & feestcharter

De Stad en het Antwerps Studentenoverleg, het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maken sinds een tiental jaar een doopcharter op. Daarin staan wederzijdse afspraken zodat de dopen, doopgerelateerde activiteiten, feesten en andere studentenactiviteiten goed kunnen verlopen. Het informeert over do’s en don’ts, brengt ondersteuning van de stad in kaart en somt afspraken op om activiteiten te organiseren. Het Antwerps doop- & feestcharter behelst ook alle afspraken die vorig jaar zijn vastgelegd in het Vlaams doopkader.

De stad vraagt de preses, vice-preses en doopmeester/schachtentemmer van de verschillende presidia (zowel clubs die wel als niet dopen) om een handtekening te plaatsen onder het charter.

"Waarom het Doop- & feestcharter ondertekenen?"

Maarten Druyts, buurtregisseur Stad Antwerpen, zone Centrum 

 

Ook al mogen dopen, cantussen en fuiven momenteel niet doorgaan, toch blijft de ondertekening van het charter nodig om activiteiten te mogen organiseren op openbaar domein en te kunnen rekenen op materiaalondersteuning van de stad.


 
 

2. De Antwerpse matrix voor studentenactiviteiten hoger onderwijs

Behalve dopen, doopgerelateerde activiteiten, cantussen en feesten kunnen er nog wel een heleboel andere studentenactiviteiten georganiseerd worden.

Er zijn veel beperkingen en wijzigingen zijn steeds mogelijk als gevolg van verstrengingen – of hopelijk gauw – versoepelingen, maar deze matrix geeft een handige houvast in mogelijke activiteiten, te nemen stappen, relevante protocollen en maximum aantal deelnemers.

Je vindt deze Antwerpse matrix voor studentenactiviteiten op de site van STAN.

We passen deze steeds zo spoedig mogelijk aan bij veranderde maatregelen, maar weet dat de federale maatregelen altijd gevolgd moeten worden.


 
 

3. Screen je event in het CERM

Om je te helpen bij het organiseren van een evenement, ontwikkelde de Vlaamse overheid samen met de KdG Hogeschool en de brede evenementensector een online tool, het COVID Event Risk Model.

 

Je zal een vragenlijst doorlopen die op het einde een groen, oranje of rood label geeft.  Groen betekent dat het evenement veilig is volgens de huidige coronanormen,  bij een oranje score heeft het evenement nog lichte aanpassingen nodig, bij een rood licht kan het sowieso niet doorgaan zonder structurele aanpassingen.

Let op!

  • In de Antwerpse matrix voor studentenactiviteiten kan je nagaan of je het CERM al dan niet dient in te vullen.
  • Een groene score is geen garantie op een toelating. De stad zal nog steeds de aanvraag checken en adviezen opvragen vooraleer er een vergunning wordt gegeven. Gedetailleerde info vind je op antwerpen.be/evenementen.

 
 

4. Evenementenaanvraag

"Wees specifiek, op tijd en flexibel"

Gilles van der Stuyft van het evenemententeam Stad Antwerpen

Via een zoom-presentatie gaf  het evenemententeam de belangrijkste highlights bij het organiseren van activiteiten in COVID-tijden mee aan de aanwezige presessen. Wat kan er zeker niet, wat kan wel en wat met activiteiten die binnen doorgaan … Bekijk het hier! 

 

Een aantal tips:

  • Neem alle info op antwerpen.be/evenementen goed door.
  • Ben je nog niet vertrouwd met het aanvragen van een evenement? Wil je eerst weten wat mogelijk is en wat niet? Gebruik dan dit eenvoudig informatieformulier. Nadien moet je nog altijd een evenementenaanvraag indienen.
  • Wees concreet in je evenementenaanvraag! Hoe gedetailleerder jij jouw activiteit of evenement opbouwt in je aanvraag, hoe beter je dossierbeheerder je kan helpen en hoe groter de kans dat je aanvraag goedgekeurd kan worden.
  • Wees op tijd! Minimaal drie weken voor de activiteit doorgaat en zes weken als je het leenmateriaal graag op locatie geleverd ziet.

 

Vragen?

Verschillende vragen en antwoorden over het organiseren van activiteiten buiten de campus en de Antwerpse matrix voor studentenactiviteiten vind je op de site van STAN. We passen deze steeds zo spoedig mogelijk aan bij veranderde maatregelen.

Evenementen

Niet zeker van je evenementenaanvraag? Klik verder om eerst informatie in te winnen bij de cel evenementen van de Stad!

STAN

Loop je vast met een activiteit of evenement, STAN denkt graag met je mee!

 

Q & A

 

Het doop- & feestcharter

Online ondertekenen!

De Stad en het Antwerps Studentenoverleg, het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maken sinds een tiental jaar een doopcharter op. Daarin staan wederzijdse afspraken zodat de dopen, doopgerelateerde activiteiten, feesten en andere studentenactiviteiten goed kunnen verlopen. Het informeert over do’s en don’ts, brengt ondersteuning van de stad in kaart en somt afspraken op om activiteiten te organiseren. Het Antwerps doop- & feestcharter behelst ook alle afspraken die vorig jaar zijn vastgelegd in het Vlaams doopkader.

De stad vraagt de preses, vice-preses en doopmeester/schachtentemmer van de verschillende presidia (zowel clubs die wel als niet dopen) om een handtekening te plaatsen onder het charter.

 

 

Onderteken het doopcharter online in 4 eenvoudige stappen

 De Kick-off is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, het Antwerps Studentenoverleg en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen bouwen we aan een bruisende en leefbare studentenstad.

Contact
Perscontact

Top