KICK-OFF VOOR ANTWERPSE PRESIDIA EN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS

Voorwaarden tot deelname aan Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs en lid van het presidium van een studentenclub en/of studentenraad kan deelnemen aan de Kick-off.

De student kan deelnemen na inschrijving op de website www.kickoffantwerpen.be. Deelname is gratis.

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan STAN houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor:

  • Gebruikersprofilering
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Het geven van tips, aanbevelingen en info over het project via een e-letter.

Periode van bewaren: de gegevens (naam, studentenvereniging en mailadres) worden maximaal 2 jaar bewaard.

STAN geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden. Indien dit toch het geval zou zijn, gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden en met een mogelijkheid tot verzet.

Vragen? contacteer ons via info@kickoffantwerpen.be

Foto & film

Deelnemen aan de Kick-off  kan inhouden dat je gefilmd of gefotografeerd wordt door de organisatie. De organisatie kan deze beelden gebruiken ter promotie van het respectievelijke project of de algemene werking van STAN.

Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN en eventuele mede-organisatoren mits gebruik binnen het kader van het respectievelijk project.

Zelf fotograferen en filmen op projecten van  STAN is toegelaten op voorwaarde dat de beelden niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij expliciete toelating wordt verkregen van de organisatie.

 

 

 De Kick-off is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, het Antwerps Studentenoverleg en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen bouwen we aan een bruisende en leefbare studentenstad.

Contact
Perscontact

Top