Woe 14 oktober 2020
13u-20u

Zuiderpershuis vzw
Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen


KICK-OFF VOOR ANTWERPSE PRESIDIA EN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS

Voorwaarden tot deelname aan Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs en lid van het presidium van een studentenclub en/of studentenraad kan deelnemen aan de Kick-off.

De student kan deelnemen na registratie en samenstelling van een persoonlijk programma op de website www.kickoffantwerpen.be. Deelname is gratis.

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan STAN houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor:

  • Gebruikersprofilering
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Het geven van tips, aanbevelingen en info over het project via een e-letter.

Periode van bewaren: de gegevens (naam, studentenvereniging en mailadres) worden maximaal 2 jaar bewaard.

STAN geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden. Indien dit toch het geval zou zijn, gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden en met een mogelijkheid tot verzet.

Vragen? contacteer ons via hello@stanstan.be.

 
De Kick-off is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, het Antwerps Studentenoverleg en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen bouwen we aan een bruisende en leefbare studentenstad.

Contact
Perscontact

Top